588 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
325817667_1122643178321596_3820948658504939378_n

325817667_1122643178321596_3820948658504939378_n

Gọi Hotline