588 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
320679728_893143655189322_4309223487248187576_n

320679728_893143655189322_4309223487248187576_n

Gọi Hotline