588 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
item2.thumbnail.carousel-img.740.416

item2.thumbnail.carousel-img.740.416

Gọi Hotline